OPEN HIER FOTOGALERIJ

ROLVERDELING in volgorde van opkomst

Groenteman               - Hans v/d Gragt
Visman                         - Stan Limburg
Boer Resink                - IJf Blokker
Bakker                         - Harry van Raam
Sientje                         - Paola Verbij
Agent Walewijn         - Robert Sobels
Boefje                          - Maurice Bavelaar
Pukkie                          - Bart de Graaff
Floddermadam          - Conny Vandenbos
Vrouw Grovers           - Carry Tefsen
Opa Grovers               - Herbert Joeks
Halma                           - Dolf de Vries
Heleen Halma             - Lies de Wind
Cipier                            - Hans v/d Gragt (d)
Griffier                         - Stan Limburg (d)
Officier van Justitie - Hans v/d Gragt (d)
Rechter                        - Herbert Joeks (d)
Deurwaarder              - Rood Wunnink
Boer Hendrik              - Stan Limburg (d)
Boer Jannes               - Harry van Raam (d)

CREATIVES

Tekst                             - J. v/d Poll
Bewerking                   - Rosa Bromet
                                       - Joop Bromet
Liedteksten                 - Ted de Braak
Muziek                          - Martin Kesseler
Regie                            - Mady Misset
                                       - Dolf de Vries
Choreografie               - Yvonne Toeset
Arrangementen         - Martin Kesseler
Toneelbeeld/
programma/affiche - Marty Hinrichs
Technisch leider         - Ger Hinrichs
Geluid                           - Ed Talens
Kostuums                    - Marga Langeweg

space

BOEFJE

Producent: Nederlands Volkstoneel o.l.v. Ger Hinrichs en Marty HinrichsIntroductie uit het programmaboek

Omstreeks de eeuwwisseling begon de journalist Marie joseph Brusse (1873-1941) in zijn in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gepubliceerde feuilleton 'Onder de Menschen' aan een reeks artikelen, waarin hij aandacht vroeg voor het arme en misdeelde kind. Brusse schreef zijn verhalen in een tijd dat er van een kinderrechter, observatiehuizen of voorwaardelijke veroordelingen nog geen sprake was. De in 1896 in Amsterdam opgerichte vereniging Pro Juventute (Voor de Jeugd), die zich ten doel stelde jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden, stond haast letterlijk in de kinderschoenen. Toch kwam er onder invloed van Pro Juventute langzaam verbetering in de beroerde situatie. De vereniging zette zich niet alleen in voor kinderen die een strafbaar feit hadden gepleegd, maar ook voor de verwaarloosde en moeilijk opvoedbare jeugd. M.J. Brusse maakte als 'patroon' van Pro Juventute in 1900 kennis met de jongen die later model zou staan voor Boefje. Hij beschreef hem in een rapport aan de vereniging als 'fysiek volkomen gezond, sterk, en groot, zeer schrander, opvliegend, driftig, goedhartig met buien van halsstarrige onverschilligheid, ijverig met de neiging tot kleine diefstallen en een snoeplustige drang naar vrijheid.' Als reden dat hij aan de zorg van de Vereniging was toevertrouwd, noemde Brusse 'verduistering van twee gulden van zijn baas, een houtjeshakker in de Singelstraat, meegegeven voor een vaatje zeep. Het geld werd later versnoept.'

terug