OPEN HIER FOTOGALERIJ

ROLVERDELING in volgorde van opkomst

Manus Peet           - Maxim Hamel
Stijn Burk              - Wim Wama
Frans                      - Johnny Kraaykamp jr.
Karel                       - Dick Rienstra Koen                       - Harry van Raam
Sjouwers               - Robert Baaij
                                 - Ronald Wunnink
Nel Burk                 - Mady Alfredo
Jordaanvrouwen - Sonja Kelderman
                                 - Yvonne Valkenburg
Jan Gouwenaar    - IJf Blokker
Marktmeester      - Henk Duppen
Corrie                     - Hanny Vree
Matje                      - Kika Mol
                                 - Guikje Roethof
Jet                           - Carry Tefsen
Elsa                         - Yvonne Valkenburg
Lou de Bokser      - Ger Goudschaal
Zeelui                     - Richard Strainer
                                 - Robert Baaij
                                 - Ronald Wunnink
                                 - Jack v/d Waal
Opkoper                 - Henk Duppen


CREATIVES

Tekst                             - Dick Nooy
Liedteksten                 - Jaap v/d Merwe
Muziek                          - Jaap v/d Merwe
Regie                             - Dick Scheffer
Choreografie               - Hanny Vree
Arrangementen         - Jaap van de Merwe
Muzikaal leider           - Wim Valenkamp Toneelbeeld/
programma/affiche - Marty Hinrichs
Technisch leider         - Ger Hinrichs
Kostuums                    - Hanny Vree

space

DE JORDAAN

Producent: Nooy's Volkstheater o.l.v. Ger Hinrichs, Marty Hinrichs en Dick Nooy.

Introductie uit het programmaboek

Het leven anno 1898 in de volksbuurten van Amsterdam stond in het teken van "pompen of verzuipen". De meeste bewoners van DE JORDAAN waren de gevangenen van hun vaak mensonterende levensomstandigheden. Om in leven te blijven moesten zij, zich letterlijk met lichaam en ziel verkopen, hun menselijke waardigheid en zelfrespect geweld aandoen. "Eerst het vreten dan de moraal" was het enige principe dat telde. Meestal berustte men gelaten in dit lot. Een enkeling toonde echter aan dat als je karakter en wilskracht genoeg had, je wel degelijk je lot in eigen handen kon nemen en in positieve zin kon ombuigen.
In deze voorstelling brengt Corrie vanuit een ongecompliceerd, eerlijk levensgevoel de kracht op om haar eigen integere weg te gaan. Een hoopvol stemmend en inspirerend voorbeeld. Daarnaast waren er mensen als Troelsta en Domela Nieuwenhuis, die hun verontwaardiging over het sociale onrecht omzetten in socialistische daden, inziende dat de eenling niet in staat was de maatschappij te hervormen. Al deze, misschien wat zwaar aandoende, ingrediënten hebben wij verpakt in een voorstelling volgens de beste tradtities van Nooy's Volkstheater: een feestelijke theateravond, een heerlijk avondje uit.
Wij hopen daar in geslaagd te zijn.

Hanny Vree, Dick Scheffer en Wim Valenkamp

terug