OPEN HIER FOTOGALERIJ

ROLVERDELING

Herman Heijermans        - Frits Lambrechts
Marie Heijermans-Peers    - Maeve van der
                                                                     Steen
Hermine Heijermans              - Kiki Heessels
Dr. Willem Rooyaards     - Jerôme Reehuis
                                               - Edmond Classen
Truus Bakker                        - Annette Nijder
Koos Bakker                               - Ben Cramer
Annie Heijermans-Jurgens      - Jet van der
                                                                        Meij

CREATIVES

Tekst                      - Arthur Japin
Liedteksten          - Frits Lambrechts
Muziek                   - Frits Lambrechts
Regie                      - Ton Lutz
Arrangementen  - Paul Diekman
Toneelbeeld          - Eric van der Palen
Programma/
affiche                   - Marty Hinrichs
Geluid                     - Ed Talens
Kostuums             - Eric van der Palen

space

HEIJERMANS

Producent: Nederlands Volkstoneel o.l.v. Ger Hinrichs en Marty Hinrichs


Introductie uit het programmaboek

Welkom Dames en Heren,

Even is het stil geweest rond Het Nederlands Volkstoneel. Noodgedwongen hebben wij medio 1989 moeten besluiten de voorbereidingen voor de toen geplande produktie te staken. Dit i.v.m. het plotseling overlijden van schrijver Jaap van de Merwe, die op dat moment bezig was voor Het Nederlands Volkstoneel een nieuw volkstoneelstuk, over het leven van Herman Heijermans te schrijven. Om auteursrechtelijke redenen is het niet mogelijk gebleken het onvoltooide manuscript af te laten maken.
Omdat wij het van belang vonden het leven van deze belangrijke (toneel)schrijver te belichten en omdat het past in de evaluatie van Het Nederlands Volkstoneel, hebben wij, in goed overleg met de Raad voor de Kunst en het Ministerie van W.V.C., Arthur Japin en Frits Lambrechts opdracht gegeven een geheel nieuw muzikaal volkstoneelstuk, gebaseerd op het leven en werk van Herman Heijermans, te schrijven.
Arthur Japin behoort tot een nieuwe lichting Nederlandse toneelschrijvers en heeft in eerdere toneelstukken, hoor- en televisiespelen het vermogen getoond tot het schrijven van indringende dialogen.
Frits Lambrechts zal, gezien zijn achtergrond als zanger, komponist, tekstschrijver en acteur, de inbreng leveren die warmbloedig en levensecht volkstoneel nodig heeft. Wij prijzen ons gelukkig Ton Lutz, die met zijn lange ervaring en grote kennis van het toneel, een van Nederlands belangrijkste regisseurs is, bereid gevonden te hebben dit nieuwe Nederlandse stuk te regisseren.
Ons, als direktie van Het Nederlands Volkstoneel, rest alleen nog U een aangename en emotievolle theateravond toe te wensen. Laat u meeslepen langs de turbulente levensjaren van een realist, maar tevens dromer: 'HEIJERMANS'.

Ger en Marty Hinrichs

terug