OPEN HIER FOTOGALERIJ

ROLVERDELING (in volgorde van opkomst)

Kee                     - Lucie Steyn
Willem de Kip   - Martin Brozius
Oome Bram      - Frans Vrolijk
Ronde Ka           - Carry Tefsen
Tante Mie           - Mady Alfredo
Griet                   - Loeki Knol
Barend               - Dick Rienstra
Frerik                 - Henk Duppen
Albert                 - Franklin v/d Hurk
Stien                   - Hanny Vree
Billy                     - Lars Boom
Oome Dirk        - Bert Botterman
Trees                   - Jacqueline Sonnen
Bakker               - Bas de Bueger
Bleke Kas          - Jan Tromp
Agent                 - Ger Goudschaal


CREATIVES

Tekst                                 - Herman Bouber
Liedteksten                     - Louis Davids Muziek                               - Margie Morris
Bewerking                        - Dick Nooy
Regie                                 - Jan Blaaser
Choreografie                   - Kitty Knappert
Arrangeur/muz. leider - Bert Stoots
Toneelbeeld/affiche      - Marty Hinrichs
Technisch leider              - Ger Hinrichs
Ontwerp kostuums        - Hanny Vree

space

RONDE KA

Producent: Nooy's Volkstheater o.l.v. Ger Hinrichs, Marty Hinrichs en Dick Nooy.


Introductie uit het programmaboek

Het is als met zoveel schetsen van Bouber:iedere figuur heeft z'n eigen verhaaltje. Het gaat natuurlijk over Ronde Ka , een eerlijke toffe meid, die ooit eens een misstap heeft begaan: het gaat over Willem de Kip, die maar niet kan kiezen tussen de wat oudere zeer gulle Kee en de wat jongere, maar zeer bazige Trees. Over Stien, die getrouwd is met Albert maar toch probeert om Barend aan de haak te slaan; over ome Bram en tante Mie, met'n warm hart voor alles en iedereen, maar vooral voor hun koopwaar. Het gaat over de Amerikaan Billy, die zich dankzij de liefdevolle aandacht van buurvrouw Griet, al aardig in de Jordaan thuisvoelt en het gaat over Barend: jaren geleden gevlucht naar Amerika, maar nu weer terug in Amsterdam...en hoe!
Maar tegen het einde van de voorstelling merk je ineens: het is eigenlijk een verhaaltje over het geluk! Je hebt mensen gezien, die voor't eerst het geluk vinden, mensen die het verloren en terugwonnen, mensen die het hebben en zorgvuldig bewaken... en mensen die het nooit zullen vinden.
En nu, anno 1980 is het ook een verhaaltje van hoe het vroeger was, als'n oud prentje dat tot leven komt. Daarom is de totale aankleding in alle mogelijke tinten bruin gehouden; de kleuren van een oude foto...

terug