space

Stichting Nederlandse Theater Traditie

Sinds 2005 is op initiatief van Marty Hinrichs de Stichting Nederlandse Theater Traditie gesticht. De bestuursleden zijn: Jacques d'Ancona, Fred Bredschneyder, Mark den Hertog, Jan v/d Neut, Danny Nooy en René Ruiter.

Doelstelling

De Stichting Nederlandse Theater Traditie heeft zich ten doel gesteld: "het in stand houden en stimuleren van traditionele podiumkunsten en/of theatergezelschappen die zich hiermee bezig houden".

Hiertoe behoren onder meer het oorspronkelijk Nederlandse volkstoneel, zoals dat vanaf +/- 1900 door o.a. de families Nooy en Bouber werd gebracht en de authentieke Weense Operette, waarvoor Fritz Hirsch in 1926, met het eerste professionele operettegezelschap in Nederland, de aanzet heeft gegeven. Deze 'dragers van ons cultureel erfgoed' dreigen uit het Nederlands theater aanbod te verdwijnen. De Stichting wil zich sterk maken voor deze theatervormen en zich inzetten om deze traditierijke theatervormen te behouden en wat verder daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

De middelen die de Stichting hierbij wil aanwenden zijn onder meer:

het (laten) organiseren en/of produceren van (culturele) evenementen;
het (laten) organiseren en/of produceren van theaterproducties;
het (laten) organiseren en produceren van TV - producties;
het (laten) geven van opleidingen, lessen, trainingen.

Dit in samenwerking met culturele partners, plaatselijke-, regionale- en/of landelijke overheden.

contact: sntt@novotheater.nl